javaer.org
เล่นเกม

เล่นเกมออนไลน์ช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชน

หนึ่งชั่วโมงของการบ้านหรือหนึ่งชั่วโมงของ World of Warcraft ไม่ยากเลยที่จะเดาว่าเด็ก 10 ขวบหลายคนอยากจะทำอะไรเมื่อกลับจากโรงเรียน แต่ตอนนี้ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมากจากเกมออนไลน์ ในสวีเดน เด็กวัย 10-11 ขวบใช้เวลาส่วนใหญ่กับคอมพิวเตอร์ และมักใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาสวีเดนในการสื่อสารและเล่นเกมออนไลน์ ในการศึกษาเด็ก 76 คนเมื่อเร็วๆ นี้…